Kaarelan Honkasuon kaava ja Kehä II


Tämä kaava antaa mahdollisuuksia rakentaa uutta monipuolinen asumista Kaarelan Honkasuon alueelle.

Esitykseen liittyy kuitenkin varautuminen Kehä-kakkosen linjaukseen, jota on vastustettu erittäin vahvoin perustein muun muassa asukkaiden kuulemistilaisuuksissa. Myös täällä valtuustossa ovat monet pitäneet Kehä-kakkosta yksityisautoilua suosivana hankkeena, jollaista ei pitäisi toteuttaa.

Kehä-kakkoseen varautumista perustellaan esityksessä maakuntakaavalla. Itse vastustin Kehä-kakkosta kun maakuntakaavaan annettiin lausuntoa. Minulle vastattiin silloin, että muotoilu ei velvoita meitä mihinkään. Nyt kaupunkisuunnittelulautakunta itse käyttää vastauksissaan kaavaluonnoksesta esitettyihin lausuntoihin muotoiluja varautumisesta siihen ”kun” Kehä-kakkosen väylän tulee ajankohtaiseksi.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä valtuuston on syytä ilmaista selvästi, että Helsinki ei kannata Kehä-kakkosta eikä sitoudu tässä yhteydessä sen toteuttamiseen Vihdintien-Hämeenlinnan väylän yhdistävänä pääkatuna.

Siksi esitän seuraavan ponnen: Hyväksyessään Kaarelan (Honkasuon) alueen kaavaesityksen valtuusto toteaa, että se ei tässä yhteydessä ota kantaa Kehä II –hankkeeseen.

Ympäristölautakunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että alueella toimii Ruduksen käytetyn betonin murskausasema, vain 200 metrin etäisyydellä asuinalueesta. Sen lähtömelutaso on 88 dB. Lautakunta onkin edellyttänyt ennen kaavan hyväksymistä toimia haittojen vähentämiseksi.

Kysynkin apulaiskaupunginjohtajalta, millaisiin toimiin tässä asiassa on ryhdytty?

(Pontta ei kannatettu valtuustossa 29.8. joten se raukesi.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »