Hitas-sääntelystä ei pidä luopua

Helsingin suurimpia ongelmia on asumisen kallis hinta ja kohtuuhintaisten asuntojen puute. Kaupunginhallituksen enemmistön esitys Hitas-asuntojen vapauttamisesta hintarajoituksista 20–30 vuoden kuluessa vain pahentaisi tätä ongelmaa.

Hitas-järjestelmää on kritisoitu siitä, että huoneistojen laskennalliset enimmäishinnat vaihtelevat eri osissa kaupunkia ja jopa samalla alueella.

Osa näistä ongelmista johtuu asuntojen hintakehityksen eroista kaupungin eri alueilla. Tämä ei ole kuitenkaan vain Hitas-asuntoja koskeva ominaispiirre. Asunnon sijainti vaikuttaa yleensäkin kysyntään ja hintaan. Tätä erilaisuutta ei poisteta eikä vähennetä sillä, että Hitas-asuntojen hintasääntely puretaan. Eikä Hitas-järjestelmän tarkoituksena olekaan taata asunnon ostajalle mahdollisuutta hyötyä asuntojen ja tonttien spekulatiivisesta arvonnoususta.

Hitas-asuntojen hintojen vaihteluun liittyy kuitenkin myös sellaisia ongelmia, joihin on perustellusti haluttu korjausta. Tämä koskee lähinnä huippusuhdanteissa valmistuneiden asuntojen laskennallisia hintoja ja asuntojen remonttien huomioon ottamista.

Esimerkiksi 1980- ja 90-lukujen vaihteessa valmistuneiden Hitas-asuntojen jälleenmyyntihinta ei ole noussut suhteellisesti yhtä paljon kuin muissa Hitas-kohteissa. Tähän ongelmaan löytyy kuitenkin ratkaisuja Hitas-järjestelmästä luopumatta – tarkistamalla huippusuhdanteessa valmistuneiden asuntojen laskennallisia hintoja.

Kiinteistövirasto on kysellyt Hitas-yhtiöiltä haluaisivatko ne sääntelyn purkamista eli enemmän rahaa asuntojen myynnistä. Tämä esimerkki herättää kysymyksen, aiotaanko vastaavaa menetelmää soveltaa muissakin asioissa. Ratkaistaanko esimerkiksi valmisteilla olevat tonttivuokrien korotukset kysymällä taloyhtiöiltä haluavatko he kalliimmat vai halvemmat vuokrat?

Talous- ja suunnittelukeskus perustelee lausunnossaan Hitas-asuntojen vapauttamista sääntelystä sillä, että yksityisillä urakoitsijoilla ei ole kiinnostusta rakentaa pienempikatteisia Hitas-asuntoja. Eli toisin sanoen, Hitas-sääntelyn purkamisella halutaan turvata yksityisille yrityksille paremmat voitot. Lausunto kuvaa varmaankin taloushallinnossa vallitsevaa markkina-ajattelua. Kunnan tehtäviin yksityisten yritysten voittojen kasvattamisen ei kuitenkaan pitäisi kuulua. Yksityisten rakennusliikkeiden haluttomuus rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja on sen sijaan tärkeä perustelu sille, että kaupungille on syytä perustaa asuntorakentamisen yksikkö.

Asuntolautakunta on perustellusti huolissaan siitä, että nyt ollaan luopumassa Hitas-järjestelmän tavoitteesta turvata kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus. Kaupunginhallituksen esitys johtaa Hitas-asuntokannan vähenemiseen ja asumisen hintojen nousun voimistumiseen.

Kannatan esityksen palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi niin, että laskennallisten hintojen määrittelyyn eräissä tapauksissa liittyviä ongelmia korjataan luopumatta Hitas-järjestelmästä ja kohtuuhintaisen asumisen perustavoitteesta.

(Yrjö Hakanen kaupunginvaltuustossa 18.3.2009)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »