Herttoniemen ja Siilitien koulujen hallinnollinen yhdistäminen

Opetusvirasto ja opetuslautakunta ovat saaneet paljon kritiikkiä kouluverkon tarkistamisesitysten valmisteluista. Tämä esitys Herttoniemen koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä on eräs esimerkki siitä, miten ristiriitaisiin ja kyseenalaisiin perusteluihin esitykset ovat nojanneet.

Minulla oli mahdollisuus vierailla Herttoniemen ja Siilitien kouluilla, tavata koulujen johtokuntien ja vanhempainyhdistysten edustajia, opettajia ja rehtori.

Tapaamisissa kävi ensinnäkin selväksi, että hallinnollinen yhdistäminen sopii näihin kouluihin harvinaisen huonosti. Herttoniemen koulu on kehittänyt montessoripedagogiikkaa. Siilitien koulu puolestaan on erikoistunut erityisopetukseen, missä sen saavutukset ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Toisin kuin opetuslautakunnan puheenjohtaja Krohn täällä esitti, erityisopetuksen keskittämistä Siilitielle on jo vähennetty.

Toiseksi osoittautui, että hallinnollisella yhdistämisellä ei saavuteta mitään säästöjä. Kouluilla on jo nyt yhteinen rehtori ja koulusihteeri. Opetuslautakunnan puheenjohtajan puhe ylimääräisestä byrokratiasta osoittavat lähinnä huonoa perehtymistä asiaan.

Lisäksi tälläkin alueella opetusviraston esittämät luvut oppilasmäärien vähenemisestä olivat virheelliset. Vaikka virasto ja lautakunta tiesivät Helsingin tietokeskuksesta olevan tulossa kesäkuussa uudet ennusteet, ei niitä haluttu odottaa. Alueelle on muuttanut nuoria lapsiperheitä ja sinne on tulossa täydennysrakentamista.

Ainoa merkittävä säästö voisi tulla tilojen vähentämisestä. Juuri tässä onkin oleellinen ero kaupunginhallituksen ensin hyväksymän esityksen ja sitten apulaiskaupunginjohtajan vaatimuksesta käsittelemän uuden esityksen välillä. Ensiksi hyväksymässään lisäyksessä kaupunginhallitus totesi, että ”yhdistetyssä koulussa ei luovuta tiloista”. Tämä linjaus puuttuu nyt käsiteltävästä esityksestä.

Kun tälle esitykselle ei voida osoittaa opetukseen eikä hallintomenojen karsimiseen liittyviä perusteluja, mistä muusta on kyse kuin koulutilojen vähentämisen valmistelusta? Puistolasta ja eräistä muista kouluista on jo kokemusta siitä, että opetusvirastossa on halua käyttää hallinnollista yhdistämistä kiertotienä, jolla voidaan ohittaa valtuusto koulujen karsimista koskevissa ratkaisuissa.

Koko tämän kouluverkkotarkastelun aiheuttaman sotkun pääsyy löytyy budjettiraamin onnettomasta linjauksesta, jonka mukaan muun muassa opetuksen menojen ja tilakustannusten pitäisi reaalisesti vähentyä vaikka koulutuksen tarpeet kasvavat, rakennetaan uusia kouluja ja korjataan vanhoja.

Sen sijaan, että käsittelemme täällä erillisinä asioina yksittäisten koulujen yhdistämisiä tai lopettamisia, pitäisikin tarkastella kouluverkkoa kokonaisuutena ja korjata budjettiraamia.
Kannatan asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »