Helsingin ympäristöraportti: sanat ja teot?

Vuosi sitten totesin ympäristöraporttia käsiteltäessä, että se on esimerkki siitä, miten perusteellinenkin informaatio jää hyödyntämättä, kun siitä ei tehdä johtopäätöksiä. Sama tilanne on myös nyt.

Esimerkiksi ilmastonmuutosta koskevassa osassa kerrotaan kyllä, että päästöt kasvoivat ja paljonko niitä on tarkoitus vähentää. Mutta tästä raportista puuttuu kokonaisarvio siitä, mitä päästöjen vähentämisessä on saatu aikaan.

Valtuusto on asettanut tavoitteeksi lisätä uusituvan energian osuutta Helsingin Energian tuotannossa. Viime vuoden aikana suunta on ollut kuitenkin päinvastainen.

Valtioneuvoston esittämä energiaverolinjaus uhkaa vielä pahentaa tilannetta kiristämällä maakaasun verotusta monin verroin enemmän kuin kivihiilen ja turpeen, vaikka viimeksi mainitut ovat paljon saastuttavampia. Veroesitys on taas yksi esimerkki siitä, miten ympäristövihamielinen ja epäsosiaalinen hallituksen linja on.

Raportin mukaan Helsingissä suositaan joukkoliikennettä. Tätä on vaikea uskoa, kun katsoo raportin tietoja liikenteen, ilmanlaadun ja melun kehityksestä. Joukkoliikenteen osuuden lisäämistä koskevat budjetin sitovat tavoitteet ovat jääneet osin toteutumatta. Kolmannes helsinkiläisistä asuu melualueilla. EU:n raja-arvot typpioksidille ylittyvät…

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän suunnittelemat lippujen hintojen korotukset ja bussivuorojen karsimiset pahentaisivat tilannetta entisestään. Samalla ne kertovat siitä, miten huonosti konserniohjaus ja helsinkiläisten etujen valvominen toimivat kuntayhtymässä.
Tässä asiassa myös maan hallituksen verolinjaus lyö korville pyrkimyksiä vähentää päästöjä, kun se rankaisee maakaasubusseja.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus pyrkii HSL-kuntayhtymässä ja tariffitukea koskevissa ratkaisuissa siihen, että vältetään joukkoliikenteen lippujen hintojen korotukset ja bussivuorojen vähentäminen.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmässä olimme valmistelleet myös toisen ponnen siitä, että kaupunginhallitus kääntyy uudelleen valtioneuvoston puoleen energiaveroesityksen korjaamiseksi niin, että se ei rankaise maakaasun käyttöä Helsingin energiatuotannossa ja bussiliikenteessä. Valtuutettu Arhinmäki esitti jo vastaavan ponnen, joten kannatan sitä enkä tee tätä toista ponsiesitystä (vaikka se on jo jaettu täällä valtuustossa).

Kysyin vuosi sitten apulaiskaupunginjohtaja Saurilta, millä aikataululla valtuuston strategiaohjelmassa mainittu ympäristöpolitiikan päivitys tulee valtuustoon ja miten sen valmistelussa aiotaan kuulla asukkaita. Kysynkin nyt uudelleen, tuleeko uusi ympäristöpolitiikan linjaus valtuustoon tämän vuoden aikana, kuten päätökset edellyttävät?

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »