Helsingin aravatalojen jättifuusio hylättävä

Kaupungin aravakiinteistöjen jättifuusiosta on perusteltu korkeiden vuokrien tasoittamisella. Maksajaksi on haettu muut vuokralaiset, joista monelle nykyisetkin asumiskustannukset ovat kohtuuttoman suuret. Varsinaiseen ongelmaan, eli korkeisiin rakentamiskustannuksiin, rahoituskuluihin ja tonttivuokriin ei puututa mitenkään.Tätä ehdotusta kaupungin aravakiinteistöjen jättifuusiosta on perusteltu korkeiden vuokrien tasoittamisella. Maksajaksi on haettu muut vuokralaiset, joista monelle nykyisetkin asumiskustannukset ovat kohtuuttoman suuret. Varsinaiseen ongelmaan, eli korkeisiin rakentamiskustannuksiin, rahoituskuluihin ja tonttivuokriin ei tässä puututa mitenkään.

Kuvaavaa on, että tätä fuusiota kannattavat täällä valtuustossa innokkaimmin ne, jotka ovat vastuussa asuntopolitiikan viime vuosien täydellisestä epäonnistumisesta, kuten asuntoministeri Vapaavuori ja hänen avustajansa valtuutettu Männistö.

Vuokrien nousun hillitsemisen sijasta tällainen pääomafuusio helpottaa vuokrien nostamista. Pahimmillaan tästä tulee vuokrien korotusautomaatti. Esityksen mukaan vuokrat nousevat tämän fuusion takia ensimmäisten viiden vuoden aikana jonkin verran, tai ehkä enemmän. Entä tuon viiden vuoden jälkeen?

Vuokralaisneuvottelukunta, vuokralaisyhdistys, Asukasliitto ja SAK:n paikallisjärjestö ovat esittäneet vaihtoehtona muun muassa oman kiinteistöyhtiön perustamista uusien alueiden rakentamista varten.

Samoin on esitetty tonttivuokrien kohtuullistamista, jolla voitaisiin helposti tasoittaa korkeita vuokria paljon enemmänkin kuin tällä esityksellä sanotaan tehtävän. Nyt kaupunki maksattaa vuokralaisilla tonttimaan moneen kertaan ja kerää voittoa maan ansiottomalla arvonnousulla. Kaupunki voisi myös alentaa omia lainakorkojaan, pyrkiä neuvottelemaan pankkien kanssa pidempiä laina-aikoja ja pyrkiä alentamaan kustannuksia perustamalla oman liikelaitoksen rakentamista ja peruskorjausta varten. Kaupunki voisi hillitä myös energian hintoja.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esitti näiden vaihtoehtojen selvittämistä jo silloin kun kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään tätä fuusiohanketta. Työryhmä ei ole kuitenkaan edes yrittänyt selvittää tällaisia vaihtoehtoja. Tämä on ensimmäinen syy, miksi vastustamme fuusiota. Kannatan valtuutettu Arhinmäen esittämää hylkäystä.

Tällaisten vaihtoehtojen selvittämättä jättäminen kertoo samalla siitä, miksi fuusioesitys on myös asukkaiden tasa-arvon kannalta ongelmallinen. Tässä on lähtökohtaisesti rajattu pois rakenteelliset asumisen hintaa nostavat ja eriarvoisuutta tuottavat rakenteelliset tekijät.

Toinen syy vastustavalle kannallemme on vuokralaisdemokratian kaventuminen. Kun 84 000 asukkaan vuokratalojen pääomia ja investointeja koskevat ratkaisut keskitetään muutamalle ihmiselle, kasvaa etäisyys asukkaisiin. Pääomayhtiö saa keskeisen roolin myös hoitopalveluja koskevien sopimusten tekijänä. Vuokralaisten on entistä vaikeampi tietää ja valvoa, miten vuokrat muodostuvat.

Suomen suurimpana vuokranantajana Helsingin pitäisi olla myös edelläkävijä vuokralaisdemokratian laajentamisessa, eikä heikentää sitä. Nyt meille esitetään päätöstä, jota asukkaiden edustajat vastustavat ja jossa vuokralaisdemokratia koskevat asiat jätetään vasta päätöksen jälkeen selvitettäväksi.

Lopuksi tällainen jättifuusio on ongelmallinen myös kaupungin omistajaohjauksen kannalta. Tässä keskitetään miljardien varallisuus muutaman ihmisen hoidettavaksi. Valta monitahoinen pääomajärjestelyjen ja sopimusten vyyhti heikentää myös valtuuston mahdollisuuksia ohjata kiinteistöjen hoitoa. Tästäkin syystä esitys 21 asuinkiinteistön sulauttamisesta yhteen pääomayhtiöön on syytä hylätä.

(Valtuusto hyväksyi fuusioesityksen äänin 67 – 18. Vastaesityksen teki Paavo Arhinmäki.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »