Mikä ihme on naislista?

Kunnallisvaalin naislista kokoaa yhteen taustoiltaan erilaisia, eri-ikäisiä naisehdokkaita. Heidän ainoa ehdottomasti yhteinen tekijänsä on se, että he ovat naisia. Tämä on miehiltä suljettu lista. Muuten joukossa on monenlaista väkeä.

Tällä sivulla esitellään joukko teesejä, jotka ovat syntyneet naisten useassa eri tilaisuudessa yhdessä ideoimina. Kaikki teesien ideointiin osallistuneet eivät ole ryhtymässä ehdokkaiksi vaaleissa. Mutta jokaisella on mielessään ongelmia, joihin toivotaan kaupungin johdon tarttuvan.

Jokaisella ehdokkaalla on omat tärkeät asiansa, joita hän ajaa. Osa voi olla näitä tässä esitettyjä, osa ehkä aivan muita. Ne näkyvät hänen omalla kotisivullaan ja kuuluvat hänen kannanotoissaan.

Tämä lista antaa äänestäjälle mahdollisuuden löytää oma naisehdokkaansa. Tässä on, mistä valita.

Vaikka meillä on jo monia teesejä, lisääkin saattaa vielä nousta esiin.


NAISTEN TEESEJÄ


 • Vanhusten asema ja hyvä hoito on turvattava. Eläkkeiden jälkeenjääneisyys ja verotuksen epäoikeudenmukaisuus on korjattava.
 • Kaupungin on tuettava yhteisöllisyyden ja ystäväavun verkostoja.
 • Joukkoliikennettä ja saastuttamatonta liikkumista on kaikin keinoin tuettava ympäristön ja ilmanlaadun hyväksi.
 • Kaupungin on pidettävä ensisijaisena tavoitteenaan ilmaston ja ympäristön suojelua, ei liike-elämän intressejä.
 • Kaupungin on asetettava painopiste ruohonjuuritasolle, ei monumentteihin.
 • Yksityistäminen on pysäytettävä.
 • Kaupunginosien tasa-arvoa on lisättävä. Sosiaalista eriarvoistumista on vastustettava jakamalla huomiota ja palveluja tasapuolisesti kaikkiin kaupunginosiin. Ei slummeja Helsinkiin.
 • Päiväkoteihin on panostettava. Niissä tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa.
 • Kaupungin naistyöntekijöiden palkkaus on saatettava oikeudenmukaiseksi. Helsingin kaupunki on suuri työllistäjä, jonka palveluksessa on valtava määrä pienipalkkaisia naisia, joilla on koulutusta ja vastuuta enemmän kuin palkan perusteella arvaisi.
 • Naisten asunnottomuus ja syrjäytyminen vaatii erityistä huomiota. Esimerkiksi naisten asuntoloissa asuu maahanmuuttajanaisia, jotka joutuvat moninkertaisen syrjinnän kohteeksi. Asunnottomuus kokonaisuudessaan vaatii paljon nykyistä kovempia korjausliikkeitä. Asuntolapaikkojen lisäksi tarvitaan kohtuuvuokraisia asuntoja niin yksineläjille kuin perheillekin.
 • Naisia on opiskelijavalinnoissa kohdeltava tasapuolisesti. Perheellisten opiskelijoiden ja etenkin yksinhuoltajaäitien erityiset tarpeet on otettava huomioon entistä yksilöllisemmin.

  Naislistan ehdokkaat kunnallisvaaleissa

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »