Eduskunnan oikeusasiamies moittii Helsinkiä vanhusten ja vammaisten asuntojen muutostöistä

Eduskunnan oikeusasiamies katsoo Helsingin sosiaaliviraston laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa ja varmistaa, että sen kilpailuttamissa vammaisten ja vanhusten asuntojen muutostöissä noudatetaan tehtyjä sopimuksia. Oikeusasiamies otti asiaan kantaa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja pienyrittäjä Aulis Karosen tekemän kantelun perusteella.


Eduskunnan oikeusasiamies katsoo Helsingin sosiaaliviraston laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa ja varmistaa, että sen kilpailuttamissa vammaisten ja vanhusten asuntojen muutostöissä noudatetaan tehtyjä sopimuksia. Oikeusasiamies otti asiaan kantaa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja pienyrittäjä Aulis Karosen tekemän kantelun perusteella.

Kantelu koski vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla tehtävien asuntojen muutostöiden kilpailuttamista vuonna 2009. Hakanen ja Karonen katsoivat sosiaaliviraston hyväksyneen tarjouksia, joiden hinta oli niin alhainen, että sillä ei voinut huolehtia kaikista työnantajan vastuista ja työehtosopimusten mukaisista palkoista. Lisäksi virasto oli hyväksynyt erittelemättömiä laskuja, jotka ylittivät huomattavasti kilpailutuksessa sovitun. Kantelijat moittivat myös sitä, että kaupunginjohtaja julisti Hakasen pyynnöstä asiasta tehdyn sisäisen tarkastuksen raportin salaiseksi. Lisäksi he arvostelivat T:mi A.Karosen hylkäämistä virheellisin perustein kilpailutuksesta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen marraskuun lopulla (26.11.) asiassa tekemän ratkaisun mukaan Helsingin sosiaalivirasto on toiminut virheellisesti, kun se ei ole valvonut ja varmistanut, että kyseisissä hankinnoissa noudatetaan hankintalain edellyttämällä tavalla kilpailutuksen puitesopimusta ja sen mukaisia hintoja.

Oikeusasiamiehen päätös osoittaa kaupungin johdon ja sosiaaliviraston antaneen myös virheellistä tietoa asiasta vastauksissaan valtuutettu Hakasen kysymyksiin ja kanteluun.
Sosiaaliviraston vastauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ehdotuksesta, esitettiin, että laskuissa ei ole epäselvyyksiä ja että ne perustuvat urakkatarjouksissa esitettyihin erittelyihin. Oikeusasiamiehen selvityksen mukaan niin laskuista kuin urakkatarjouksista puuttuu erittely työn, tarvikkeiden ja kuljetusten osuudesta.

T:mi A.Karosen hylkäämistä kilpailutuksessa ja sisäisen tarkastuksen raportin salaamista koskevista päätöksistä oikeusasiamies toteaa, että hän ei voi toimia näissä asioissa lakiin perustuvan muutoksenhakujärjestelmän korvaavana vaihtoehtona. Näissä asioissa ei ollut haettu muutosta markkinaoikeudessa ja hallinto-oikeudessa.

Miksi Helsingin johto ei puuttunut asiaan?

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen pitää oikeusasiamiehen päätöstä tärkeänä.
– Tapaus on jo pakottanut kaupungin tiukentamaan käytäntöjä, jotta epämääräisillä erittelemättömillä laskuilla ei voisi enää rahastaa ylihintoja vammaisten, vanhusten ja muiden helsinkiläisten kustannuksella.
– Kun pienyrittäjä Aulis Karonen nosti esille kilpailutukseen ja laskutukseen liittyneet epäselvyydet, paljastui vastaavia tapauksia myös muualta Suomessa. Niissäkin oli ensin kilpailtu urakoita hinnoilla, joilla töitä ei voi laillisesti teettää, ja sitten laskutettu epämääräisillä käytännöillä jopa moninkertaisia hintoja. 

Hakanen odottaa nyt kaupunginjohtajalta ja sosiaaliviraston johdolta selitystä siihen, miksi luottamushenkilöille ja julkisuuteen annettiin toista vuotta jatkuneen selvittelyn aikana toistuvasti vääriä tietoja ja ylilaskutuksen annettiin jatkua.
– Miksi laskutuksen epäselvyydet kiistettiin senkin jälkeen, kun asia tuli julki Ylen MOT-ohjelmassa ja vääriä tietoja esitettiin jopa kaupunginhallituksen vastauksessa oikeusasiamiehelle?
– Entä onko kaupungilla muitakin hankintoja, joissa yksi ja sama henkilö tilaa, valvoo ja hyväksyy urakoita, jopa sovittuja hintoja korkeammilla ja erittelemättömillä laskuilla?

Kaupungin pitää yleensä huolehtia itse palveluistaan, mutta kun tarvitaan hankintoja, ne on tehtävä avoimin ja läpinäkyvin menettelyin, joissa ei syrjitä rehellisiä pienyrittäjiä, korostaa Yrjö Hakanen.

Lisätietoja Yrjö Hakasen blogista

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »