Aloite vapaasta datasta


Helsingin kaupungin Demokratiaryhmän loppuraportissa esitetään, että kaupungin asiakirja- ja muun tietoaineiston tulee olla asukkaiden saatavilla mahdollisimman helposti ja esteettömästi.

Kaupungin tietoaineiston avaaminen asukkaiden käyttöön (lukuun ottamatta salassa pidettäväksi määriteltyä aineistoa) on mittava hanke. Kaupungin tuottaman ja arkistoiman tiedon määrä on erittäin suuri.

Jotta asukkaat voivat löytää tarvitsemansa tiedot ja hyödyntää aineistoja, tarvitaan usein asiantuntevaa tukihenkilöstöä. Kyse ei ole vain informaatikoiden kaltaisesta osaamisesta vaan myös tuesta, jota asukkaat tarvitsevat esimerkiksi voidakseen tehdä aloitteita ja vaihtoehtoisia ehdotuksia.

Avoimen datan periaatteen käytännön merkitys riippuu paljon siitä, kenellä on resursseja hyödyntää tietoja. Jos asukkaiden mahdollisuuksia siihen ei tueta, on vaara, että avoimen datan periaatteesta hyötyvät lähinnä kaupalliset toimijat.

Avoimen datan periaatteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että kaupungilla on myös riittävästi omaa osaamista ohjelmistojen ja tietotekniikan alalla. Erityisesti Helsingin kaltaisella isolla kaupungilla on mahdollisuus kehittää omana toimintanaan ohjelmistosovelluksia. Näin kaupunki olisi vähemmän riippuvainen yksityisten yritysten tarjoamista ohjelmistoista ja niihin liittyvistä palveluista. .

Esitämme, että Helsingin tietohallintoon muodostetaan riittävä toimintakykyinen yksikkö, jossa työskentelevien ohjelmoijien, analyytikoiden ja muiden informaatioalan ammattilaisten tehtävänä on kehittää kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeiden mukaisia ohjelmistoja ja auttaa asukkaita heidän pyrkiessään hyödyntämään kaupungin avointa dataa.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »