Aloite työaikakokeilusta

Ruotsissa, Saksassa ja myös Suomessa eräillä työpaikoilla on hyviä kokemuksia työajan lyhentämisestä ja töiden jakamisesta 6 + 6 tunnin työaikamallilla. Kun työaikaa on lyhennetty ja töitä järjestetty useammassa vuorossa, on työn tuottavuus kasvanut. Tiloja ja laitteita on voitu käyttää tehokkaammin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Työn tuottavuuden kasvun ansiosta työajan lyhentäminen on voitu toteuttaa palkkoja alentamatta.

Helsingissä on paljon sellaisia tehtäviä, joissa 6+6 tunnin työaikamallia voitaisiin kokeilla. Sillä voitaisiin helpottaa muun muassa terveysasemille pääsyä. Työajan lyhentäminen vähentäisi työn kuormittavuutta ja helpottaisi työssä jaksamista esimerkiksi vanhuspalveluissa. Samalla 6+6 tunnin työaikamalli loisi lisää työpaikkoja ja vähentäisi työttömyyttä.

Esitämme, että kaupungin vuoden 2018 talousarviossa ja 2018 – 2020 taloussuunnitelmassa päätetään kolmevuotisesta työajan lyhentämisen ja töiden jakamisen kokeilusta esimerkiksi vanhuspalveluissa, terveysasemilla ja muissa kokeiluun sopivilla aloilla. Kokeilu toteutettaisiin ansiotasoa alentamatta. Sen vaikutuksia työn tuottavuuteen ja palvelujen saatavuuteen seurataan ja niistä tehdään arvio.

Yrjö Hakanen
+ 18 valtuutettua

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »