Aloite peruskorjausten vuokravaikutusten tasoittamisesta

Kiinteistövirasto ja tilakeskus perivät kaupungin virastoilta laitoksilta vuokraa käyttämistään tiloista. Nämä ns. sisäiset vuokrat voivat nousta hyppäyksellisesti peruskorjausten yhteydessä.

Periaatteessa sisäisissä vuokrissa on kyse kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välisestä vuokrasuhteesta. Vastuu peruskorjauksesta kuuluu omistajalle, jonka pitäisi varautua pitkäjänteisesti peruskorjaustarpeisiin, jolloin vuokrakaan ei nouse kohtuuttomasti kerralla. Kiinteistövirasto ja tilakeskus eivät toimi näin, vaikka ne keräävät jatkuvasti huomattavia vuokratuottoja.

Peruskorjausten yhteydessä opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston, nuoriasiainkeskuksen ja muiden kaupungin hallintokuntien tilasta maksama vuokra voi nousta hetkessä kymmeniä prosentteja, jopa moninkertaiseksi. Kun budjettiraamit edellyttävät samaan aikaan tilakustannusten pitämistä kurissa tai jopa vähentämistä, johtaa peruskorjaus usein palvelujen muiden resurssien supistumiseen.

Esitämme, että kaupunginhallitus selvittää, miten peruskorjausten aiheuttamia sisäisten vuokrien suuria korotuksia voidaan ehkäistä. Eräänä mahdollisuutena esitämme selvitettäväksi voidaanko siirtyä käytäntöön, jossa osa vuokratuotoista siirretään kiinteistövirastoon tai tilakeskukseen muodostettavaan peruskorjausrahastoon, josta maksetaan kulloinkin vuoroon tulevat peruskorjauskulut. Samalla esitämme sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden tarkistamista, jotta vuokramenojen osuus palvelujen kustannuksista ei nouse kohtuuttoman suureksi.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »