Aloite maahanmuuttajanaisten kulttuurikeskuksesta


Nyt käsiteltävä Ritva Hartzellin ja Zahra Osman-Sovalan jo vuonna 2008 aloite oli kadonnut jonnekin byrokratian mustaan aukkoon. Se löytyi vasta kun kyselin, miksei vastausta ole tullut.

Aloitteessa on kyse maahanmuuttajanaisten kulttuurikeskuksen perustamisesta osaan Vuosaaren kartanon tiloja. Tällaisen toiminnan kehittäminen vastaa hyvin kaupungin strategiaohjelman painopisteitä. Sille on laajempaa tarvetta, kuin mihin Caisa ja eräät kaupungin tukemat yhteisöt kykenevät vastaamaan.

Aloitteeseen antamissaan vastauksissa sosiaalilautakunta, sosiaalivirasto, kulttuuri- ja kirjastolautakunta sekä kulttuurikeskus kannattavat aloitteen toteuttamista tai ainakin sen tarkempaa selvittämistä.

Apulaiskaupunginjohtaja on kuitenkin päätynyt torjuvalle kannalle. Sitä perustellaan vastausesityksessä lähinnä taloudellisilla menojen karsimisen tarpeilla. Mielestäni aloitteen torjumiseen ei ole kuitenkaan taloudellisia perusteita. Ensinnäkin kyse on kartanorakennuksista, joiden säilyttäminen yleisessä käytössä on tärkeää. Toiseksi sosiaalilautakunta toteaa päivähoitotoiminnan siirtyvän joka tapauksessa pois tiloista ja niiden edellyttävän kunnostamista. Kolmanneksi aloitteentekijät ovat jo selvittäneet mahdollisuuksia myös yksityiseen osarahoitukseen. Neljänneksi kaupungin budjetissa ja suunnitelmissa painotetaan maahanmuuttajien kotouttamistoiminnan kehittämistä, johon tarvitaan lisää resursseja. Ja lisäksi maahanmuuttajajärjestöjen piirissä on valmiutta vapaaehtoistyöhön.

Maahanmuuttajia on eri puolilla kaupunkia, heillä on monenlaisia taustoja, tarpeita ja järjestöjä. Niitä ei ole syytä asettaa keskenään vastakkain. Kyse on myös suhtautumisesta maahanmuuttajien omaehtoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Se ei ole myöskään sama asia kuin leikkipuistojen ja muiden yleisten palvelujen yhteydessä tapahtuva kotouttaminen, josta apulaiskaupunginjohtaja täällä puhui.  

Edellä esitetyn perusteella esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet maahanmuuttajanaisten kulttuurikeskuksen tai vastaavan toiminnan toteuttamiseen Vuosaaren kartanon tiloissa yhteistyössä maahanmuuttajayhteisöjen ja mahdollisten yksityisten tahojen kanssa.

(Valtuuston puheenjohtaja Minerva Krohn kieltäytyi ottamasta pontta käsittelyyn, koska katsoi sen olevan vastaesitys ja kuntalaisten aloitteiden käsittelyssä saa tehdä vain ponsia. Tulkinta oli virheellinen, koska ponnella saa esittää selvitettäväksi aloitteisiin liittyviä asioita.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »