Aloite liikenneturvallisuudesta

Useista pienistä, lasten liikenneturvallisuutta parantavista uudistuksista tai uudistuskokeiluista huolimatta Käpylän liikenteellisesti haastavalta alueelta puuttuu edelleen kokonaisvaltainen erityisesti lasten liikenneturvallisuutta parantava suunnitelma ja ratkaisu.

Käpylän alueella sijaitsee kaupungin sisäänajoväylien kainalossa keskikokoinen (n. 750 oppilasta)
peruskoulu, jonka oppilaista yli 200 ylittää päivittäin joko Koskelantien tai Mäkelänkadun. Käpylän peruskoulun lisäksi alueella on Helsingin Yhtenäiskoulu (Louhentie 3) ja Helsingin luonnontiede-lukio (Mäkelänkatu 84) sekä useita päiväkoteja ja vilkas asukaspuisto. Yhteensä pääväylillä liikenteessä päivittäin kulkevia kouluikäisiä lapsia on siis useita satoja.

Kaupungissa asuvien arkipäivää on se, että lapset joutuvat liikkumaan vilkkaassakin liikenteessä koulumatkoillaan. Jalankulkijoiden ja liikenteen väistämätön yhteiselämä on järjestettävä erityisesti
turvallisuutta silmälläpitäen liikenteen sujuvuus huomioonottaen. Autojen nopeudet ylittävät säännöllisesti sallitun rajoituksen ja punaisia päin ajaminen on jatkuvaa. Koulun oppilaiden tekemän kartoituksen mukaan aamuisin päin punaisia ajaa yli 100 autoa tunnissa.

Mielestämme Käpylä on erinomainen alue uudenlaisen kokonaisvaltaisen liikenneturvallisuus-hankkeen kohteeksi. Tämän pilottihankkeen tarkoituksena olisi varmistaa erityisesti koululaisille turvallinen liikenneympäristö. Muutosten vaikutusten seuranta ja raportointi ovat luonnollisesti osa hanketta, jonka tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää laajemmin Helsingin liikennejärjestelyjä pohdittaessa.

Käpylän peruskoulussa on jo nivottu opetussuunnitelmaan liikenneturvallisuutta integroimalla liikenteentarkkailua mm. tilastotieteen osaksi. Liikenneoloihin kiinnitetään sekä
vanhempainyhdistyksen, koulun että muiden alueen toimijoiden toimesta jatkuvasti huomiota. Yhteinen tavoitteemme on, että alueella toimittaisiin rakentavasti liikenneturvallisuutta parantaen ennen kuin se on jonkun kannalta liian myöhäistä.

ALOITE

Me allekirjoittaneet esitämme, että Käpylän alueella käynnistetään lasten liikenneturvallisuutta lisäävä hanke, jonka yhteydessä huomioidaan mm. seuraavaa:

– Käpylän koulujen kohdalle on Mäkelänkadulle ja Koskelantielle saatava lisää lapsimerkkejä muistuttamaan autoilijoita siitä, että seudulla liikkuu paljon lapsia.

– Koskelantielle ja Mäkelänkadulle on saatava alennetut nopeusrajoitukset 50 km/h -> 40km/h. (Koskelantie välille Valtimontie-Ilmattarentie, Mäkelänkadulle välille Vähäkyröntie-Vaakalinnuntie)

– Kyseisille kohdille on saatava pysyvät nopeusnäyttötaulut, jollaisia jo kokeiltiin Pohjolankadulla. Tutkimusten mukaan nämä näytöt hillitsevät ylinopeuksia tehokkaasti.

– Koskelantieltä (Mäkelänkadun risteyksen jälkeen Pasilan suuntaan) on poistettava turha suojatie, koska sen kohdalla jalankulkijoiden riskit ja jo toteutuneet onnettomuusmäärät ovat merkittäviä.

– Kameravalvontaa on saatava lisää liikennevaloilla ohjattuihin risteyksiin. Punaisia päin ajavat autoilijat ovat jatkuvasti suuri riski liikennesääntöjä noudattaville koululaisille.

– Risteysalueille on saatava selkeytetyt merkinnät, ns. suojateiden ennakkomerkit. Nämä lisäävät erityisesti pienten jalankulkijoiden huomaamista.

– Koulujen lähistöllä olevien pienempien katujen aluerajoitusmerkintöjä on lisättävä sekä katuun maalatuilla merkinnöillä että liikennemerkeillä.

– Koulujen läheisyydessä olevien ei-valo-ohjattujen suojateiden merkit ympäröidään erityisellä hohtomaalikehyksillä virolaisen mallin mukaisesti. Näin suojatie korostuu myös hämärässä ja katuvalojen katveessa tai ollessa toimimattomia.

Heikki Takkinen ym

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »