Aloite kaupungin tilaajavastuusta kilpailuttamisessa

Kilpailuttamiseen liittyy usein ongelmia työehtosopimusten, työlainsäädännön ja muiden yrityksiä koskevien velvoitteiden hoitamisessa. Tästä on tullut esille monia tapauksia myös Helsingin kaupungin hankinnoissa ja urakoissa muun muassa rakennusalalla.

Poliisiviranomaisten arvioiden mukaan tilaajavastuun toteuttamisessa on puutteita jopa 60 prosentissa tapauksista, joissa on tehty tarkastuksia. Tilaajavastuuta ei usein ole ulotettu koko hankintaketjuun.

Kilpailutuksessa selviytyvät yhä useammin voittajaksi yritykset, jotka käyttävät itse tai alihankkijoiden kautta ns. lähetettyä työvoimaa Euroopan unionin alueelta. Lähetetyn työvoiman tulisi lain mukaan itse ilmoittautua verottajalle, mutta tämä ilmoitus jätetään useimmiten tekemättä. Ulkomaista työvoimaa käytetään myös räikeästi hyväksi yritysvoittojen kasvattamiseksi.

Helsingin kaupunki kilpailuttaa hankkeita usein siten, että kilpailutuksen ratkaisee käytännössä hinta. On hyväksytty tarjouksia, joiden hinta on niin alhainen, että sillä ei voi mitenkään maksaa työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja hoitaa kaikkia työnantajalle lain mukaan kuuluvia velvoitteita. Hankintalain mukaan kaupungin pitäisi hylätä tällaiset tarjoukset.

Kaupunki voi asettaa kilpailutuksessa täsmällisempiä ehtoja. Tällainen voisi olla esimerkiksi yrityksille asetettava velvollisuus ilmoittaa verottajalle kaikki hankkeessa työskentelevät henkilöt, myös ns. lähetetyt työntekijät. Kaupunki voi parantaa valvontaa myös ulottamalla tilaajavastuu koko ketjuun ja velvoittamalla pääurakoitsijat raportoimaan säännöllisesti esimerkiksi palkanmaksusta. Hinnan ohella pitäisi kilpailutuksessa olla aina tärkeänä kriteerinä myös työn laatu.

Esitämme, että kaupunginhallitus täsmentää kilpailuttamista koskevia ohjeita niin, että harmaan talouden ongelmia torjutaan entistä aktiivisemmin. Esitämme, että kaupungin harjoittamaa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa harmaan talouden torjunnassa kehitetään osoittamalla siihen lisää resursseja ja tekemällä yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Lisäksi esitämme, että kaupunki ehdottaa valtioneuvostolle lainsäädännön muuttamista niin, että verottaja saa lisää valtuuksia muun muassa pankkien vertailutietojen hankkimiseksi ja että kunnat saavat verottajalta konkreettisempaa tietoa harmaan talouden yrityksistä.

(Aloitteen allekirjoitti 29 valtuutettua eri ryhmistä.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »