Aloite kansanterveysohjelman laatimiseksi

Yrjö Hakanen esittää, että Helsingin kaupungille tehdään kansanterveysohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Ohjelmassa on syytä kiinnittää erityistä huomiota perusterveydenhuollon vahvistamiseen, sen maksuttomuuden laajentamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.


Terveydenhuollon periaatteena on se, että kaikkien pitäisi saada yhtä hyvin laadukkaita terveyspalveluja. Julkiseen terveydenhuoltoon on kuitenkin usein pitkät jonot. Terveyspalvelujen saaminen riippuu ihmisen tuloista.

Terveyden eriarvoisuus näkyy siinä, että pienituloisimman väestön viidenneksen  elinajan odote on tutkimusten mukaan keskimäärin 7 – 12,5 vuotta lyhyempi kuin hyvätuloisimman viidenneksen. Tämä ero pieni- ja hyvätuloisten terveydessä on 1990-luvun lopun jälkeen kasvanut useita vuosia. Myös erot kaupungin eri alueiden välillä ovat kasvaneet.

Terveydenhuollon kehittämisessä on myös monia muita haasteita. Ne liittyvät muun muassa väestön ikääntymiseen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin

Terveyserojen kaventaminen asetettiin keskeiseksi tavoitteeksi yli 10 vuotta sitten hyväksytyssä Terveys 2015 –kansanterveysohjelmassa. Tämä tavoite on Helsingissä pikemminkin loitontunut kuin toteutunut.

Esitämme, että Helsingin kaupungille tehdään kansanterveysohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Ohjelmassa on syytä kiinnittää erityistä huomiota perusterveydenhuollon vahvistamiseen, sen maksuttomuuden laajentamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Yrjö Hakanen

(Aloitteen allekirjoitti 5 valtuutettua eri ryhmistä)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »