Ala-Malmin ja Nurkkatien koulujen puolesta

Esitys Ala-Malmin peruskoulun lopettamisesta ja suuntautumisesta Puistolan Nurkkatien ala-asteen lopettamiseen koetaan virheelliseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Näin on varsinkin Koillis-Helsingin alueella, jossa on muutenkin keskimääräistä vähemmän kouluja ja muita palveluja.


Tämä esitys Ala-Malmin peruskoulun lopettamisesta ja suuntautumisesta Puistolan Nurkkatien ala-asteen lopettamiseen koetaan virheelliseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Näin on varsinkin Koillis-Helsingin alueella, jossa on muutenkin keskimääräistä vähemmän kouluja ja muita palveluja.

Pidemmän aikavälin oppilasennusteet eivät tue Nurkkatien ala-asteen tiloista luopumista. Alle kouluikäisten ja ala-asteikäisten määrä on alueella kasvamassa. Toisaalta tässä esityksessä ei ole otettu huomioon koulun lopettamisen vaikutuksia Nurkkatien monitoimitalon kokonaisuuteen. Talossa toimivat kirjasto, päiväkoti, koululaisten iltapäivätoiminta, leikkipuisto ja Palmian ruokapalvelut muodostavat koulun kanssa kokonaisuuden. Koulun loppuminen uhkaisi viedä toimintaedellytyksiä talon muultakin toiminnalta.

Nurkkatien yhdistämistä Puistolan ala-asteeseen on perusteltu valinnanmahdollisuuksien kasvamisella. Käytännössä valinnaisuutta on ala-asteella vain 1 viikkotunti 4.luokalla ja 1 tunti 6.luokalla. Muilla vuosiluokilla ei valinnaisuutta ole. Nurkkatien koulussa on tarjolla A2-kielenä ruotsi. Toinen A2-kieliryhmä voidaan muodostaa koulujen yhteistyönä.

Nurkkatien koulu on lasten kannalta hyvän kokoinen, hyvää opetusta antava ja turvallinen yhteisö. Hallinnollinen yhdistäminen ja rehtorien muuttuminen etähallinnon jonkinlaisiksi ammattijohtajiksi ei palvele kouluyhteisöjen toimivuutta ja kasvatuksellisia tavoitteita.

Ala-Malmin peruskoulu on puolestaan vastikään remontoitu noin 300 oppilaan koulu. Nyt sen oppilaat aiotaan hajasijoittaa pariin muuhun kouluun lähinnä siksi, että sosiaali- ja terveydenhoitoalan oppilaitokselle halutaan antaa lisää tiloja. Miksei ammatilliselle oppilaitokselle hankita lisätiloja muualta kuin lopettamalla Ala-Malmin lasten peruskoulu?

Ehdotan, että asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että Nurkkatien ala-asteen hallinnollista yhdistämistä koskevasta esityksestä luovutaan ja Ala-Malmin osalta selvitetään vaihtoehtoja koulun lopettamiselle.


(Esitys torjuttiin äänin 78 – 5, tyhjää 1. Koulujen lopettamista vastaan äänestivät Hakanen, SDP:n Autti, Tenkula ja Vuorela sekä keskustan Peltokorpi.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »