Vapaita ja radikaaleja demokraatteja

Keväällä 2012 joukko eri kaupunginosien aktiivitoimijoita lähti mukaan kunnallisvaaleihin omana ryhmänään, Helsingin Vapaina ja Radikaaleina Demokraatteina. Ryhmä koostuu sitoutumattomista punavihreistä yksilöistä, jotka toimivat yhdessä omien perusideologioidensa pohjalta ilman vanhojen puolueiden tuomaa painolastia tai määräysvaltaa.

Ryhmä toimii Helsingissä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi ja osallistuu yhdyskuntasuunnitteluun sekä toimii yhdyssiteenä asukkaiden ja erilaisten päättäjien välillä. Ryhmän jäseniä yhdistää voimakas halu toimia oman asuinalueensa hyvinvoinnin puolesta. Vaatimuksissa korostuvat lähipalvelut ja asukasdemokratia sekä kuntalaisia aidosti kuunteleva vuorovaikutteinen demokratia.

Ryhmä vaatii, että kaupunginosiin on luotava toimiva asukasdemokratia ja perustettava kaupunginosavaltuustot turvaamaan kaikkien asukkaiden vaikutusmahdollisuudet sekä asumisen että palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toiminnassaan ryhmä puolustaa alueellisia peruspalveluja, joilla tarkoitetaan oikeasti lähellä olevia kunnallisia palveluja mm. terveys-, opetus-, nuoriso-, kulttuuri- ja sosiaalitoimessa. Ryhmä muistuttaa, että nämä palvelut ovat perustuslain mukaan kunnan järjestettävä ja ovat siten kuntalaisten perusoikeuksia.

Ryhmän ehdokkaista kaupungin luottamustehtäviin on valittu Heikki Takkinen (kaupunginvaltuuston varajäsen, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsen), Anni Wallenius (työväenopiston johtokunnan varajäsen), Olli Salin (Työllistämistoimikunnan jäsen), Atte Blom (UMO-säätiön hallituksen jäsen), Valter Vesikko (Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen), Anneli Korhonen (poliisiasiain neuvottelukunnan varajäsen), Eero Rasijärvi (Heka Kontulan, Myllypuron ja Vesalan yhtiöiden hallitusten jäsen).

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö uudessa yleiskaavassa kaavaillun Keskuspuistoon rakentamisen?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:42
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:36
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat jakoi tapahtumansa.15.08.2016 11:11
Tule mukaan suunnittelemaan kunnallisvaalien teemoja ja toimintaa tai vain kuuntelemaan katsausta Helsingin kunnallispolitiikasta SKP:n ja Helsinki-listojen avoimeen seminaariin tulevana sunnuntaina 21.8.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.13.08.2016 20:09
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:50
Helsinki-konsernin tulos viime vuodelta 282 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta palveluja heikennetään.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:49
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 77 - 4 epädemokraattisen esityksen uudeksi johtamisjärjestelmäksi. Nyt kysellään loma-aikana asukkailta miten haluavat osallistua - sen jälkeen kun olennaiset päätöksen vallan keskittämisestä pieneen piiriin on jo tehty.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat12.05.2016 12:23
Valtuuston päätöksellä veronmaksajien rahoja lapioidaan suurelle rakennusliikkeelle. Ainoastaan SKP ja Helsinki-listat vastusti.
1    View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat11.04.2016 18:52
Helsingin johtamista ja organisaatiota muutetaan virkamiesvetoisella valmistelulla niin, että päätösvalta keskittyy entistä pienempään piiriin. Suunta pitäisi olla päinvastainen: asukkaille pitää antaa lisää vaikutusmahdollisuuksia.
   View on Facebook
© 2017 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »