Valtuusto keskusteli ja valitsi kulttuurijohtajan

Valtuuston syyskuun lopun kokouksessa käsiteltiin seurantaraportti lasten ja nuorten psykiatriasta, valittiin uusi kulttuurijohtaja ja keskusteltiin useista valtuutettujen aloitteista. Olin kokouksessa sen alkuosan ja kulttuurijohtajan valintakohdasta alkaen ryhmäämme edusti Heikki Takkinen.   Valtuusto sai raportin lasten ja nuorten psykiatriasta vuodelta 2012. HYKS:n puolella jonot ovat hieman lyhentyneet, mutta lapset jonottavat yhä keskimäärin 35 vuorokautta ensikäyntiä hoitoon. Raportti rajoittui vain HYKSin palveluihin, mutta puheenvuorossani otin esille myös peruspalvelujen ongelmat. Lisäksi arvostelin aikeita myydä Lapinlahden sairaala, jonne on aiemmin päätetty peruskorjata tiloja muun muassa nuorten psykiatrialle.  

Kulttuurijohtaja

Kulttuurijohtajaksi valittiin nykyinen Kaapelitalon toimitusjohtaja Stuba Nikula. Häntä pidettiin erityisesti kaupunkikulttuurin tuntijana, jolla on laajat yhteistyöverkostot. SDP:n ja SKP:n&Helsinki-listojen edustajat olivat jo kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa päätyneet kannattamaan Paula Tuovista, joka on toiminut mm. Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina. Nikula valittiin äänin 63 – 21.  

Aloitteista

Valtuustoaloitteiden yhteydessä käytiin laajaa keskustelua mm. Pietarin ja Venäjän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta, metron yöliikenteen mahdollisuudesta, yksinäisten asuntotilanteesta ja toimeentulotuen käsittelyajoista. Thomas Wallgren (sd) ja Björn Månsson (rkp) esittivät ponnet, joissa haluttiin edistää ihmisoikeusasioiden esiin ottamista Pietari-suhteissa. Heikki Takkinen kannatti niitä. Wallgrenin pontta tuki vain 8 valtuutettua. Månssonin esitys sai 40 ääntä, mutta ei ponnen hyväksymiseen tarvittavaa vähintään puolta, joka on 43. Valtuusto käsitteli myös vastaukset Heikki Takkisen aloitteisiin lasten liikenneturvallisuudesta, koulukiinteistöjen yhteiskäytöstä ja ns. rauniopuistosta Käpylän entisen Vuoritalon alueelle.  

Hei hei Guggenheim!

Valtuustoryhmän kokouksessa keskustelimme myös Guggenheim-säätiön uudesta ehdotuksesta museon perustamiseksi. Totesimme, että siinä on vain vähän uutta. Ryhmämme on edelleen sillä kannalla, että hankkeeseen ei ole syytä käyttää verovaroja. Jos säätiö hankkii itse rahoituksen, voidaan etsiä museolle sopiva paikka. Arkkitehtuurikilpailua varten ei kannata varata tonttia, jos ei ole tietoa museon rahoituksesta. Lisätietoja Guggenheim-esityksestä blogissani.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö uudessa yleiskaavassa kaavaillun Keskuspuistoon rakentamisen?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:42
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:36
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat jakoi tapahtumansa.15.08.2016 11:11
Tule mukaan suunnittelemaan kunnallisvaalien teemoja ja toimintaa tai vain kuuntelemaan katsausta Helsingin kunnallispolitiikasta SKP:n ja Helsinki-listojen avoimeen seminaariin tulevana sunnuntaina 21.8.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.13.08.2016 20:09
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:50
Helsinki-konsernin tulos viime vuodelta 282 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta palveluja heikennetään.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:49
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 77 - 4 epädemokraattisen esityksen uudeksi johtamisjärjestelmäksi. Nyt kysellään loma-aikana asukkailta miten haluavat osallistua - sen jälkeen kun olennaiset päätöksen vallan keskittämisestä pieneen piiriin on jo tehty.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat12.05.2016 12:23
Valtuuston päätöksellä veronmaksajien rahoja lapioidaan suurelle rakennusliikkeelle. Ainoastaan SKP ja Helsinki-listat vastusti.
1    View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat11.04.2016 18:52
Helsingin johtamista ja organisaatiota muutetaan virkamiesvetoisella valmistelulla niin, että päätösvalta keskittyy entistä pienempään piiriin. Suunta pitäisi olla päinvastainen: asukkaille pitää antaa lisää vaikutusmahdollisuuksia.
   View on Facebook
© 2017 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »