Tolkkua pormestarien palkkoihin

Kun valtuusto päätti kesäkuussa uudesta johtamisjärjestelmästä, todettiin päätöksessä kaupunginjohtajien nykyisten palkkojen voivan olla lähtökohta pormestareiden palkkatasolle. Silloin päätöksen hyväksyivät kaikki muut valtuustoryhmät paitsi SKP-Helsinki-listat ja René Hursti. Hyvä, että myös eräissä muissa ryhmissä on nyt herätty arvioimaan uudelleen pormestareille maksettavien palkkojen kohtuullisuutta.

Mielestäni ei ole perusteita sille, että valtuuston ja kaupunginhallituksen sisälle muodostetaan pormestareista tolkuttoman korkeaa palkkaa saava sisäpiiri. Pormestarin ja apulaispormestarien tehtävät ovat toki vaativia, mutta he ovat poliittisia luottamushenkilöitä ja varsinainen asioiden valmistelu-, esittely- ja toimeenpano kuuluu jatkossakin virkamiehille.

Pormestareilla on tärkeä rooli kaupunginhallituksen ja uusien toimialalautakuntien puheenjohtajina ja omien vastuualueiden hallinnon seuraamisessa. Pidän kuitenkin kohtuuttomana sitä, että heille maksettaisiin tästä poliittisesta luottamustehtävästä korkeampaa palkkaa kuin Suomen pääministerille. Pormestarille esitetty 14 000 euron kuukausipalkka ylittää pääministerin palkan kolmella tuhannella eurolla. Ja apulaispormestareille esitetty 10 000 euron kuukausipalkka ylittää ministereiden palkat. Kun otetaan huomioon palkkojen päälle tulevat kokouspalkkiot ja muut edut, voivat pormestarit tienata enemmän kuin nykyiset kaupunginjohtajat, vaikka pormestareiden tehtävät ja vastuu ovat selvästi suppeammat.

Pormestarien ökypalkat ovat erityisen epäoikeudenmukaisia kaikkia niitä kaupungin työntekijöitä kohtaan, joille maksetaan niin pientä palkkaa, että sillä on vaikea selviytyä edes välttämättömimmistä menoista.

Jako palkkaeliittiin, muhkeita palkkioita kerävään kaupunginhallituksen sisäpiiriin ja rivivaltuutettuihin vääristää myös valtuuston ja lautakuntien työtä. Ikään kuin valtuuston ja lautakuntien muiden jäsenten ei tarvitsisi yhtälailla perehtyä asioihin, ottaa vastuuta päätöksistä, pitää yhteyttä asukkaisiin ja seurata kaupungin toimintaa? Kyse on myös periaatteessa suuresta muutoksesta, jolla muutamista luottamustehtävistä tehdään ammattipoliitikon vakansseja, jolloin myös suhde asukkaisiin ja hallintoon muuttuu.

Kannatan kaupunginhallituksen vähemmistön vastaesitystä 9 000 ja 6 500 euron kuukausipalkoista. Vähempikin olisi riittänyt, mutta tämä on kuitenkin kohtuullisempana jotenkin hyväksyttävissä oleva kompromissi.

Valtuuston enemmistö hyväksyi korkeat palkat ja hylkäsi esityksen niiden kohtuullistamisesta äänin 57-22, tyhjää 4. Kuvassa punaisella matalampien palkkojen kannattajat, vihreällä ökypalkkoja kannattaneet ja sinisellä tyhjää äänestäneet.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö uudessa yleiskaavassa kaavaillun Keskuspuistoon rakentamisen?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:42
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:36
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat jakoi tapahtumansa.15.08.2016 11:11
Tule mukaan suunnittelemaan kunnallisvaalien teemoja ja toimintaa tai vain kuuntelemaan katsausta Helsingin kunnallispolitiikasta SKP:n ja Helsinki-listojen avoimeen seminaariin tulevana sunnuntaina 21.8.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.13.08.2016 20:09
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:50
Helsinki-konsernin tulos viime vuodelta 282 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta palveluja heikennetään.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:49
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 77 - 4 epädemokraattisen esityksen uudeksi johtamisjärjestelmäksi. Nyt kysellään loma-aikana asukkailta miten haluavat osallistua - sen jälkeen kun olennaiset päätöksen vallan keskittämisestä pieneen piiriin on jo tehty.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat12.05.2016 12:23
Valtuuston päätöksellä veronmaksajien rahoja lapioidaan suurelle rakennusliikkeelle. Ainoastaan SKP ja Helsinki-listat vastusti.
1    View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat11.04.2016 18:52
Helsingin johtamista ja organisaatiota muutetaan virkamiesvetoisella valmistelulla niin, että päätösvalta keskittyy entistä pienempään piiriin. Suunta pitäisi olla päinvastainen: asukkaille pitää antaa lisää vaikutusmahdollisuuksia.
   View on Facebook
© 2017 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »