Valtuusto – Puheenvuoroja 2017

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin

22.02.2017

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin –kansalaisliike on aktiivisuudellaan nostanut tämän asian uudella vakavuudella päätöksenteon agendalle. Kansalaisliikkeen kokoamat tiedot, yhteydet ja kokemukset on tärkeä ottaa käyttöön, kun kansallisen kaupunkipuiston perustamista ryhdytään selvittämään.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on suhtauduttu...

Lue lisää

Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen käyttöoikeudet 2017

15.02.2017

Tässä päätöksessä osoitetaan Digitaalinen Helsinki –ohjelmaan ja johtamisjärjestelmän ICT-muutoskuluihin 1,2 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Kysyn kaupunginjohtajalta, meneekö tästä osa Tieto Oy:lle sähköisen kokousjärjestelmän virheellisistä päivityksistä aiheutuneisiin lisätöihin? Vai onko kaupunki vaatinut ja saamassa Tieto Oy:ltä hyvitystä...

Lue lisää

Kilpailukielto tai karenssi johtaville virkamiehille

15.02.2017

Kaupunginhallituksen vastauksessa valtuutettu Modigin aloitteeseen kilpailukiellosta johtaville viranhaltijoille viitataan ponteen, jonka valtuusto hyväksyi viime vuoden keväällä käsitellessään Laura Rädyn eronpyyntöä. Esityksestäni hyväksytyssä ponnessa valtuusto edellytti, että ”johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä...

Lue lisää

Haaganpuron kunnostus ja ennallistaminen

15.02.2017

Kannatan valtuutettu Wallgrenin esitystä asian palauttamisesta niin, että Haaganpuron kunnostamiseen ja ennallistamiseen ryhdytään mahdollisimman nopeasti.

Viime aikojen öljyvahingot korostavat tarvetta tarkastella Haaganpuroa kokonaisuutena, johon kuuluu myös sen yläjuoksulla Maunulanpuro. Haasteena on puhdistaa ja ennallistaa sekä Haaganpuro...

Lue lisää

Lisää artikkeleita

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö uudessa yleiskaavassa kaavaillun Keskuspuistoon rakentamisen?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:42
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.18.10.2016 15:36
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat jakoi tapahtumansa.15.08.2016 11:11
Tule mukaan suunnittelemaan kunnallisvaalien teemoja ja toimintaa tai vain kuuntelemaan katsausta Helsingin kunnallispolitiikasta SKP:n ja Helsinki-listojen avoimeen seminaariin tulevana sunnuntaina 21.8.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.13.08.2016 20:09
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:50
Helsinki-konsernin tulos viime vuodelta 282 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta palveluja heikennetään.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat03.07.2016 14:49
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 77 - 4 epädemokraattisen esityksen uudeksi johtamisjärjestelmäksi. Nyt kysellään loma-aikana asukkailta miten haluavat osallistua - sen jälkeen kun olennaiset päätöksen vallan keskittämisestä pieneen piiriin on jo tehty.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat12.05.2016 12:23
Valtuuston päätöksellä veronmaksajien rahoja lapioidaan suurelle rakennusliikkeelle. Ainoastaan SKP ja Helsinki-listat vastusti.
1    View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat11.04.2016 18:52
Helsingin johtamista ja organisaatiota muutetaan virkamiesvetoisella valmistelulla niin, että päätösvalta keskittyy entistä pienempään piiriin. Suunta pitäisi olla päinvastainen: asukkaille pitää antaa lisää vaikutusmahdollisuuksia.
   View on Facebook
© 2017 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »